Vinos la bodega - Twitter Vinos la bodega - Facebook
Bestellen via de website is op dit moment niet mogelijk. Bestellen? mail ons: info@vinoslabodega.nl.

De wijnrank

De wijnrank wordt ook wel druivenstok, wijnstok of druivenboom genoemd.
 
De wijnstokfamilie (Vitaceae) is een plantenfamilie. Het zijn meestal lianen, maar ook kruidachtige planten en struiken. De familie komt overal in de tropen voor, maar ook in (warmere) gematigde streken.

De bekendste soort is de wijnstok (Vitis vinifera), vanwege de druiven. Deze soort is ook in Nederland in cultuur en komt soms verwilderd voor. In West-Europa komt ook het geslacht wilde wingerd (Parthenocissus) voor.
Het gaat om een middelgrote familie van honderden soorten.

Een lijst van geslachten: Acareosperma, Ampelocissus, Ampelopsis, Cayratia, Cissus, Clematicissus, Cyphostemma, Leea, Nothocissus, Parthenocissus, Pterisanthes, Pterocissus, Rhoicissus, Tetrastigma, Vitis, Yua. De wijnstokfamilie werd in het Cronquist-systeem (1981) ondergebracht in de orde Rhamnales. In het APG II systeem (2003) is de familie niet in een orde geplaatst. Vroeger werd ook wel de spelling Vitidaceae gebruikt; ook is wel Ampelidaceae gebruikt.

De trossen moeten reeds vroeg in hun ontwikkeling geselecteerd worden op basis van hun standplaats en hun omvang. Een van de belangrijkste bewerkingen om mooie, volle trossen te ontwikkelen, is het "krenten" van de druiven. Deze behandeling bestaat erin alle overtollige druiven uit de tros weg te knippen met een speciaal daarvoor ontwikkeld, scherpgepunt schaartje, waarmee men de niet bevruchte en de slecht geplaatste druifjes elimineert. Doet men dit niet, dan krijgt men enerzijds vruchten die te klein blijven, en die anderzijds zeer onregelmatig kleuren.

Het is van het grootste belang dat de druiven gelijkmatig, en gelijktijdig afrijpen, zodat de pluk in één keer kan gebeuren.

Alle soorten druiven kunnen gebruikt worden om rozijnen te maken.
 
 
 
  •  De wijnrank  •  Druivensoorten  •  Druifsamenstelling  •