Vinos la bodega - Twitter Vinos la bodega - Facebook
Bestellen via de website is op dit moment niet mogelijk. Bestellen? mail ons: info@vinoslabodega.nl.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Vinos la Bodega aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.vinoslabodega.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie danwel foto's openbaar maken, verveelvoudigen of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinos la Bodega.

Vinos la Bodega kan er niet voor instaan dat de informatie op www.vinoslabodega.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Vinos la Bodega sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vinoslabodega.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.vinoslabodega.nl te kunnen raadplegen.

Vinos la Bodega verkoopt geen alcoholhoudende producten aan minderjarigen. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u meerderjarig bent en dat u de bij Vinos la Bodega gekochte alcoholhoudende producten niet ter beschikking zult stellen aan minderjarige personen. Vinos la Bodega aanvaard wat dit betreft geen enkele aansprakelijkheid.